Denk- en doegroepen voor een duurzaam toerisme in Hasselt. Beleidsvoorstellen

Sluismans, Raf and De Groote, Patrick (2000). Denk- en doegroepen voor een duurzaam toerisme in Hasselt. Beleidsvoorstellen. UNU-MERIT Research Memoranda. UNU-MERIT.

Document type:
Report

Metadata
Documents
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  rm2000-025.pdf PDF application/pdf 454.70KB
 • Sub-type Working paper
  Author Sluismans, Raf
  De Groote, Patrick
  Title Denk- en doegroepen voor een duurzaam toerisme in Hasselt. Beleidsvoorstellen
  Series Title UNU-MERIT Research Memoranda
  Volume/Issue No. 25
  Publication Date 2000
  Place of Publication Maastricht, NL
  Publisher UNU-MERIT
  Pages 56
  Language dut
  Abstract Voorliggend rapport vormt het antwoord op de vraag vanuit Stad Hasselt (B) om een focusgroep samen te stellen en te begeleiden bij haar zoektocht naar voorstellen die tot stedelijke vernieuwing met betrekking tot het Toerismebeleid moeten leiden. Het betreft hier het verslag van een half jaar Denk - en Doegroepen"" en de voorstellen die eruit voort kwamen."
  Copyright Holder N/A
  Copyright Year 2000
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 768 Abstract Views, 483 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 13 Dec 2013, 13:14:33 JST