Het management van de kennisstroom: een sleutelrol voor het personeelsbeleid

den Hertog, Friso and van Slujis, Ed (1995). Het management van de kennisstroom: een sleutelrol voor het personeelsbeleid. UNU-MERIT Research Memoranda. UNU-MERIT.

Document type:
Report

Metadata
Documents
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  rm1995-004.pdf PDF application/pdf 226.40KB
 • Sub-type Working paper
  Author den Hertog, Friso
  van Slujis, Ed
  Title Het management van de kennisstroom: een sleutelrol voor het personeelsbeleid
  Series Title UNU-MERIT Research Memoranda
  Volume/Issue No. 4
  Publication Date 1995
  Place of Publication Maastricht, NL
  Publisher UNU-MERIT
  Pages 21
  Language dut
  Abstract De effectiviteit van de innovatiefunctie staat in veel bedrijven ter discussie. Goede ideeムn moeten wor-den omgezet in klinkende munt. Dit betekent niet alleen dat kennis effectief moet worden ontwikkeld, maar ook effectief overgedragen en gebruikt. De kennisstromen van de onderneming vragen adequaat management, net als de geldstromen en de materiaalstromen. Het management van kennisstromen is met name van belang bij organisaties waarin:* de kennisintensiteit toeneemt; * er sprake is van de invoering van business units; * de vraag zich steeds meer opdringt waarop het bedrijf zich van andere bedrijven kan onderschei-den; en * de dienstverlening een steeds belangrijker rol gaat spelen. Deze studie laat zien hoe het management van kennisstromen in de praktijk van een vijftal industriムle en dienstverlenende bedrijven vorm krijgt. De studie schetst welke belangrijke rol het personeelsbeleid daarbij kan spelen. Praktisch elke interventie uit het personeelsbeleid is immers op te vatten als een in-greep in de kennisstroom. De instrumenten van het personeelsbeleid die hierbij worden ingezet zijn niet nieuw, maar wel de wijze waarop zij worden ingezet: ter ondersteuning van de bedrijfsontwikkeling. De studie schetst ten slotte de weg waarlangs een nieuwe kennisstructuur kan worden opgebouwd. De introductie van laterale groepen en de ondersteunende rol van de informatietechnologie komen daarbij aan de orde. Het management wordt in dit proces vooral een borgende rol toebedeeld.
  Copyright Holder UNU-MERIT
  Copyright Year 1995
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 916 Abstract Views, 332 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 13 Dec 2013, 13:14:40 JST