De Kennisonderneming: Metaforen van organisatie-onderzoek

den Hertog, Friso and van Slujis, Ed (1995). De Kennisonderneming: Metaforen van organisatie-onderzoek. UNU-MERIT Research Memoranda. UNU-MERIT.

Document type:
Report

Metadata
Documents
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  rm1995-003.pdf PDF application/pdf 267.06KB
 • Sub-type Working paper
  Author den Hertog, Friso
  van Slujis, Ed
  Title De Kennisonderneming: Metaforen van organisatie-onderzoek
  Series Title UNU-MERIT Research Memoranda
  Volume/Issue No. 3
  Publication Date 1995
  Place of Publication Maastricht, NL
  Publisher UNU-MERIT
  Pages 28
  Language dut
  Abstract De organisatiewetenschappen bewegen zich tussen twee polen. Zij zijn net als andere wetenschappen gericht op de ontwikkeling van objectieve kennis op basis van waarneming. De kennis is echter niet alleen een doel op zich. Organisatiewetenschappen zijn ook ontwerpwetenschappen die ons ten dienste staan bij het oplossen van problemen en het verbeteren van structuren en processen in de praktijk. De ontwerppraktijk vormt weer een nieuwe bron voor het ontwikkelen van ideeムn en het testen van theorieムn. Daarmee is de kennisontwikkeling een cyclisch proces, waarin men heen en weer pendelt tussen algemene kennis en de specifieke (locale) ontwerppraktijk. Deze tweepoligheid is een rijke bron van discussie en controverse over de methoden die de organisatie-onderzoek(st)er ten dienste staan. In deze verkenning wordt ingegaan op dit spanningsveld door de opbouw van kennis te beschouwen als een onderneming waarin doelen worden gesteld, pragmatische compromissen worden gesloten en risico's worden gelopen. De verschillende visies op de kennisonderneming worden aan de hand van metaforen geschetst. Ten slotte wordt aangegeven op welke wijze de onderzoeker zijn of haar eigen 'ondernemingsplan' vastlegt in het onderzoekontwerp.
  Copyright Holder UNU-MERIT
  Copyright Year 1995
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 941 Abstract Views, 235 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 13 Dec 2013, 13:14:42 JST