De erfenis van 1947 - Geboorte en toekomst van de huidige wereldordening

Van Langenhove, Luk and Skalli-Housseini, Yannis, De erfenis van 1947 - Geboorte en toekomst van de huidige wereldordening, (Brussels: Academic and Scientific Publishers, 2022).

Document type:
Book
Collection:

Metadata
Links
Versions
Statistics
 • Author Van Langenhove, Luk
  Skalli-Housseini, Yannis
  Title De erfenis van 1947 - Geboorte en toekomst van de huidige wereldordening
  Publication Date 2022
  Place of Publication Brussels
  Publisher Academic and Scientific Publishers
  Pages 488
  Language eng
  Abstract Dit boek vertelt het verhaal van 1947, een vergeten scharnierjaar waarin zich een wereldordening kristalliseerde die gedurende decennia onze wereldpolitiek zou bepalen. Gebruik makend van uiteenlopende historische bronnen, waaronder memoires van de belangrijkste protagonisten, dagboeken van burgers, krantenverslagen en vrijgegeven CIA-documenten, brengen de auteurs een meeslepend relaas van een ongelooflijk boeiend jaar. Ze volgen daarbij het ritme van de seizoenen, want niet alleen de handelingen van leiders en burgers bepaalden het lot van 1947. Ook de weersomstandigheden in Europa speelden een belangrijke rol. De wereld van 1947 reikt een aantal inzichten aan om de turbulente wereld van vandaag beter te begrijpen. Dit boek presenteert dus een terugblik om vooruit te kunnen kijken. Anders gezegd, wat blijft er nog over van de erfenis van 1947?
  Copyright Holder Academic and Scientific Publishers
  Copyright Year 2022
  Copyright type All rights reserved
  ISBN 9789461174147
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 10 Abstract Views  -  Detailed Statistics
  Created: Tue, 30 Apr 2024, 23:05:05 JST by Masovic, Ajsela on behalf of UNU CRIS