Over de Verenigde Naties, regio's en Europa

Van Langenhove, Luk, (2007). Over de Verenigde Naties, regio's en Europa. De Sleutelbrug, (2), 7-9

Document type:
Article
Collection:

Metadata
Documents
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  Sleutelbrug2007deel1.pdf Sleutelbrug2007deel1.pdf application/pdf 582.91KB
 • Sub-type Magazine article
  Author Van Langenhove, Luk
  Title Over de Verenigde Naties, regio's en Europa
  Appearing in De Sleutelbrug
  Issue No. 2
  Publication Date 2007
  Place of Publication Bruges
  Publisher Rudy Petit
  Start page 7
  End page 9
  Language NL
  Abstract In Bruges is een afdeling van de Verenigdes Naties (VN) gvestigd (UNU-CRIS) waar wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de relatie tussen de VN en regio's. Dit Artikel poogt te schetsen wat het belang is van wereldregio's voor de globale wereldorde.
  UNBIS Thesaurus WORLD POLITICS
  DIPLOMACY
  MAINTENANCE OF PEACE AND SECURITY
  INTERNATIONAL RELATIONS
  Copyright Holder De Sleutelbrug
  Copyright Year 2007
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 139 Abstract Views, 22 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 15 Feb 2019, 13:44:18 JST