Langs de vuurlijn. De Verenigde Naties en gewapende conflicten

Pauwels, Ann, Smis, Stefaan, Baert, Francis, De Vrieze, Franklin, Laenen, Ria, Delputte, Lode, Vranckx, An, Kruijt, Dirk, De Groof, Mélanie, Hoebeke, Hans, Duquet, Nils, van der Lijn, Jaïr, Herremans, Brigitte and Adam, Jeroen, Langs de vuurlijn. De Verenigde Naties en gewapende conflicten, ed. Baert, Francis, Pauwels, Ann and Smis, Stefaan (Leuven: ACCO, 2010).

Document type:
Book
Collection:

Metadata
Links
Versions
Statistics
 • Author Pauwels, Ann
  Smis, Stefaan
  Baert, Francis
  De Vrieze, Franklin
  Laenen, Ria
  Delputte, Lode
  Vranckx, An
  Kruijt, Dirk
  De Groof, Mélanie
  Hoebeke, Hans
  Duquet, Nils
  van der Lijn, Jaïr
  Herremans, Brigitte
  Adam, Jeroen
  Editor Baert, Francis
  Pauwels, Ann
  Smis, Stefaan
  Title Langs de vuurlijn. De Verenigde Naties en gewapende conflicten
  Publication Date 2010
  Place of Publication Leuven
  Publisher ACCO
  Abstract

  Dit verzamelwerk wenst een bijdrage te leveren aan het debat over gewapende conflicten en de specifi eke rol die de Verenigde Naties spelen bij het oplossen van deze confl icten. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn het hoofdzakelijk interne conflicten zoals in Darfoer of OostCongo die op sporadische aandacht van de internationale gemeenschap kunnen rekenen. Ondanks het feit dat de Verenigde Naties nog nooit zo veel blauwhelmen uitgestuurd hebben, lijken ze niet in staat om deze conflicten een halt toe te roepen. De internationale gemeenschap lijkt ook zeer selectief in haar ingrijpen. OostTimor en Kosovo kregen voldoende aandacht, maar de conflicten in de Nigerdelta of Colombia blijven onderbelicht. Het boek laat je kennismaken met 11 conflicten over de ganse wereld. Bijdragen zijn geschreven door Belgische en Nederlandse specialisten met langdurige terreinervaring. Naast door academici zijn de bijdragen ook geschreven door mensen uit de journalistiek, het middenveld en internationale organisaties. Dit boek richt zich tot iedereen die zich vragen stelt bij de talloze conflicten in de wereld en hoe de internationale gemeenschap, in het bijzonder de Verenigde Naties, daarop reageert.

  Copyright Holder Routledge
  Copyright Year 2010
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 229 Abstract Views  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 15 Feb 2019, 11:36:35 JST