De Benelux: Tijd voor een Wedergeboorte?

Wouters, Jan, Vidal, Maarten, De Lombaerde, Philippe, Van Langenhove, Luk and De Vriendt, Wouter, De Benelux: Tijd voor een Wedergeboorte?, (Antwerp: Intersentia, 2007).

Document type:
Book
Collection:

Metadata
Links
Versions
Statistics
 • Author Wouters, Jan
  Vidal, Maarten
  De Lombaerde, Philippe
  Van Langenhove, Luk
  De Vriendt, Wouter
  Title De Benelux: Tijd voor een Wedergeboorte?
  Publication Date 2007
  Place of Publication Antwerp
  Publisher Intersentia
  Pages 297
  Language dut
  Abstract Na zes decennia onderlinge samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg lijkt het wel alsof er sleet is gekomen op de Benelux-formule. Ooit een voorloper van het Europese integratieproject, lijkt de Benelux nu door Europa ingehaald te zijn. De organisatie is nog nauwelijks bekend bij het grote publiek en de soms moeizame verhoudingen tussen Belgische en Nederlandse bewindslieden versterken de indruk dat er vaak niet meer dan lippendienst wordt bewezen aan een gemeenschappelijk optreden naar buiten toe. De Benelux: tijd voor een wedergeboorte bekijkt de institutionele structuur van de Benelux en de activiteiten die de organisatie de jongste jaren ontplooide met een kritische blik. Op 1 november 2010 loopt immers het huidige Benelux-Verdrag af, en de partnerlanden zijn het erover eens dat dit de uitgelezen gelegenheid is om de structuren en taken van de organisatie te herdenken. Het boek, dat voortbouwt op een beleidsondersteunend onderzoek dat de auteurs voor de Vlaamse Regering verrichtten, wil het debat hierover aanzwengelen en een ruimer publiek bij dit denkproces betrekken. Dit werk bevat derhalve niet alleen een actuele analyse van de organisatie en haar activiteiten maar bovendien een continue prospectieve reflectie over de onzekere toekomst van de Benelux.
  Copyright Holder Intersentia
  Copyright Year 2007
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 286 Abstract Views  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 15 Feb 2019, 11:36:46 JST