Generiek Raamwerk - Zorg en Kosten, Deel I en II, van het project Integrale Volksgezondheidsmodellering

Boas, Gijs (1995). Generiek Raamwerk - Zorg en Kosten, Deel I en II, van het project Integrale Volksgezondheidsmodellering. UNU-MERIT Research Memoranda. UNU-MERIT.

Document type:
Report

Metadata
Documents
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  rm1995-013.pdf PDF application/pdf 264.73KB
 • Sub-type Working paper
  Author Boas, Gijs
  Title Generiek Raamwerk - Zorg en Kosten, Deel I en II, van het project Integrale Volksgezondheidsmodellering
  Series Title UNU-MERIT Research Memoranda
  Volume/Issue No. 13
  Publication Date 1995
  Publisher UNU-MERIT
  Language dut
  Abstract Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiムne (RIVM) is ten behoeve van de kwantitatieve toekomstverkenningen een Integraal VolksgezondheidsModel (IVM) in ontwikkeling. Aan MERIT is in september 1994 door het RIVM de opdracht gegeven om op korte termijn bij te dragen aan de ontwikkeling van een algemeen methodologische aanpak voor een eerste raming van zorg en kosten met betrekking tot de verschillende ziektecategorieムn die in IVM zijn (of worden) opgenomen. Het uitgevoerde onderzoek wordt in dit rapport beschreven. De voorliggende rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte geeft de bevindingen weer van een onderzoek naar de ontwikkeling van een dergelijke generieke aanpak. Het tweede gedeelte kan worden beschouwd als de toepassing van de generieke aanpak. Deze toepassing vindt plaats op Coronaire Hartziekten (CHZ).
  Copyright Year 1995
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 557 Abstract Views, 97 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 13 Dec 2013, 13:14:37 JST