De locale socio-economische impact van "fiber to the home"

Dunnewijk, Theo (2009). De locale socio-economische impact van "fiber to the home". UNU-MERIT.

Document type:
Report

Metadata
Documents
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  a200906locsocecimp.pdf a200906locsocecimp.pdf application/pdf 203.94KB
 • Sub-type Research report
  Author Dunnewijk, Theo
  Title De locale socio-economische impact van "fiber to the home"
  Publication Date 2009-06-01
  Place of Publication Maastricht
  Publisher UNU-MERIT
  Pages 26
  Language dut
  Abstract Het effect van FttH op het inkomen per capita en de productiviteit is onbetwist positief. Deze bevindingen zijn ontleend aan dertien wetenschappelijke artikelen over de socio-economische impact van breedband/fiber to the home (FttH). Nieuwe applicaties als IPTV, telemedicine, e-commerce, online onderwijs en sociaal georiënteerde netwerken komen zonder investeringen in snel breedband minder goed van de grond. Verder blijkt de beschikbaarheid van FttH als positieve vestigingsfactor; of anders gezegd, het ontbreken van snelle internetverbindingen maakt het lokale vestigingsklimaat voor zowel consumenten als bedrijven minder aantrekkelijk.
  Nederland neemt een leidende positie in voor wat betreft de penetratiegraad van breedbandaansluitingen per hoofd van de bevolking, maar loopt achter met snel breedband. De glasvezelinfrastructuur wordt in de besproken literatuur frequent vergeleken met de klassieke infrastructuur (wegen, spoor, electriciteit), bij de aanleg waarvan de overheid vaak een belangrijke rol heeft gespeeld. Omdat de publieke effecten van breedband de private overstijgen is, als de markt het laat afweten, het zaak voor de (lokale) overheid ervoor te zorgen dat een goed werkende open access breedbandinfrastuur beschikbaar is. Om de vraag naar nieuwe diensten te stimuleren is het zeker stellen van voldoende concurrentie op die markt van essentieel belang. Actief optreden van lokale overheden kan ook voorkomen dat een ‘digital divide’ ontstaat tussen de Randstad enerzijds en de noordelijke en zuidelijke provincies anderzijds.
  Copyright Holder UNU-MERIT
  Copyright Year 2009
  Copyright type All rights reserved
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 806 Abstract Views, 215 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 13 Dec 2013, 15:16:10 JST